Over Muziek Werkt

Over Muziek Werkt

Waarom Muziek Werkt

De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (hierna: Sena) behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Sena kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Sena bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 10 juli 2003.

Wie zit er achter MuziekWerkt.nl

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Sena respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

Waarom heb je een licentie nodig?

Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij op de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en vergoedingen te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sena het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Sena niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Sena daarvan in kennis wordt gesteld.

Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij op de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en vergoedingen te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sena het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Sena niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Sena daarvan in kennis wordt gesteld.

Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij op de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en vergoedingen te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sena het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Sena niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Sena daarvan in kennis wordt gesteld.